„Návrh rozpočtu je zveřejněn na úřední desce patnáct dnů před termínem projednávání v zastupitelstvu,“ uvedla Ivana Zemanová, vedoucí Odboru financí s tím, že po celou tu dobu a také v rámci schůze zastupitelstva může kdokoliv vznést připomínky.

V návrhu rozpočtu počítá radnice s příjmy 474 milionů. Samotný provoz města má stát 400 milionů korun. „Na provozních výdajích jsme se snažili ušetřit a jsou tak úplně nejnižší, jaké jsme dokázali poskládat,“ řekl místostarosta Roman Tichovský.

Benešov ale současně počítá i s tím, že proinvestuje 142 milionů korun. Největší část z této položky, 17 milionů, má padnout na dostavbu atletického stadionu. V ulici Na Karlově chce za osm milionů rekonstruovat vodovod a kanalizaci. Po pěti milionech pak vydá za rekonstrukci kotelny ZŠ Na Karlově a stavbu radaru na silnici I/3 v Tužince.

„V podstatě to jsou jen akce rozestavěné nebo ty, na které už byla podepsána smlouva,“ vysvětlil místostarosta a připomněl ještě, že další investiční akce radnice do rozpočtu přidá podle vývoje situace ovlivněné pandemií. Také Benešov musí počítat s nižšími daňovými příjmy. Ty letošní by měly být 225 milionů, zatímco Benešov získal na daních o 32 milionů více. Ke snížení dochází pole Ivany Zemanové zejména u daně ze závislé činnosti a daně z příjmů právnických osob.

„Je to odrazem toho, co se ve společnosti děje. Příjmy díky DPH by měly být nejméně stejně vysoké, ale příjmy z daní fyzických a právnických osob nebudou téměř žádné,“ předpokládá Roman Tichovský. Schodek ve výši téměř 68 milionů a také splátky úvěru sedmnáct milionů korun hodlá radnice vyrovnat zůstatkem na běžných účtech.