Potvrdil to také benešovský místostarosta Roman Tichovský, který současně zastupuje největší sídlo dobrovolného svazku obcí (DSO) Obecní lesy Benešovska a je i předsedou jeho správní rady. „Těží se stále dál a pořád ještě není dotěženo,“ řekl ve čtvrtek 6. srpna.

Připomněl rovněž, že dobrovolný svazek obcí měl také potíže s odbytem vytěženého dřeva, protože za poslední tři roky z lesa dřevorubci odvezli tolik dřevní hmoty, jako běžně za celou dekádu. „Řešili jsme to i prodejem přes Lesy ČR do Číny, ale obecně se snažíme dřevo prodávat sami,“ vysvětlil. „Problém je ale v tom, že prodáváme téměř za to, za co strom ani nevyroste,“ tvrdí komunální politik.

A to následně ovlivňuje také celé hospodaření DSO, na což nebyl nikdo z členů za posledních dvacet let zvyklý. Také proto se jednotliví členové Obecních lesů Benešovska zavázali, že provoz organizace pomohou překlenout podporou z obecních rozpočtů. Podle Romana Tichovského tak budou členové provoz dofinancovávat, protože jinak by nebylo jisté, zda by organizace složitou situaci vůbec přežila.

Například za loňský rok DSO podle svého závěrečného účtu vykázal sice zisk přes 2,2 milionu korun, ale současně i pohledávky za 2,5 milionu, i když vyúčtování deformují od kraje zatím neproplacené, i když schválené finanční podpory za loňský a předloňský rok. „Celkově to jsou dva miliony korun,“ upozornil Roman Tichovský.

Podle Jana Krejčího, lesního hospodáře a jednatele DSO byla jedinou obcí, která loni neskončila ve ztrátě obec Bukovany. „Máme výměru jen kolem dvaceti hektarů, a i když některé stromy kůrovec také zasáhl, nebylo to plošně. Samozřejmě jsem za kladný výsledek rád,“ potvrdil starosta Bukovan Miroslav Šiška.

Největšími vlastníky lesů není největší sídlo okresu, avšak obce Václavice a Chrášťany. Ani jejich lesy kůrovec plošně nezlikvidoval. Obě obce ještě před samotným městem Benešov schválily podporu dobrovolnému svazku obcí ve výši 1,16 milionu korun. Takovou injekci do organizace dodají také další její členové.