O peníze z dotačního operačního programu životního prostředí se na přelomu roku ucházela vlašimská radnice. Její projekt na zateplení pláště budovy a výměnu oken Základní školy Vorlina v konkurenci uspěl a zřizovateli školy se podařilo získat na rekonstrukci školského zařízení a následnou energetickou úsporu bezmála osmadvacet milionů korun. Stavební úpravy školy by podle předběžného propočtu mohly stát kolem 30 milionů korun a jejich výsledkem by mělo být dosažení nízkoenergetického provozu budovy.
„V příštím týdnu bychom měli podepsat smlouvu s dodavatelem. Její součástí je i podrobný harmonogram stavebních prací. Ty by měly začít ještě v letošním roce,“ informoval vedoucí investičního odboru MěÚ Vlašim Zdeněk Dvořák s tím, že termín dokončení rekonstrukce je plánován na září 2010.
Objekt ZŠ Vorlina tvoří čtyři ocelopanelové pavilony. Škola z poloviny sedmdesátých let minulého století připomíná spíš velký skleník. Více než pěti sty okny v sedmadvaceti třídách a na širokých chodbách budovy uniká velká část drahocenné energie. Finanční náročnost vytápění energeticky velkoryse projektovaného objektu si s rostoucími cenami vyžádala energií hledat úspornější řešení.
„Spoluúčast města na projektu měla být něco přes tři miliony korun. Jenže dotační program je nastaven tak, že uznatelnou nákladovou položkou je pouze výměna oken a zateplení,“ říká starosta Vlašimi Luděk Jeništa a dodává, že kompletní rekonstrukce vytápěcího systému, ekologická likvidace azbestových stěn, dozdívání a zateplování sloupků mezi okny, klempířské práce, zateplování střechy a celou řadu dalších prací bude nutné udělat společně s výměnou oken. Bohužel však už na náklady města.
Kromě peněz z městského rozpočtu se budou muset navíc obrnit trpělivostí žáci, učitelé a další personál vorlinské školy, protože rozsáhlá rekonstrukce se uskuteční za plného provozu školy.
„Rozsah prací je tak velký, že by se rozhodně nedal stihnout během dvou prázdninových měsíců. Bude se muset uskutečnit za provozu. To je největší nevýhoda,“ podotkl Zdeněk Dvořák.

KAREL CHLUMEC