Ta je umístěna v přízemí historického objektu a současným požadavkům na tělesnou východu stačí jen v některých ohledech. Dobře se hodí například pro gymnastiku, úpolové sporty a dost místa tam mají také třeba stolní tenisté.

„Středočeský kraj vyhlásil výběrové řízení na dodavatele stavby. V tuto chvíli akci vzhledem k výši předpokládaných nákladů administruje Odbor krajského investora,“ uvedla v pondělí 4. května na dotaz Benešovského deníku Helena Frintová z kanceláře středočeské hejtmanky.

Podle sdělení odboru krajského investora se ke konečnému rozhodnutí o tom, kdo dílo v hodnotě desítek milionů korun stavebně dostane na starost, nerozhodlo. „V zadávacím řízení stále probíhá posuzování nejvýhodněji podané nabídky,“ připomněla Helena Frintová.

To by už neměl být tak dlouhý proces. Na jeho konci by investor, tedy Středočeský kraj, zřizovatel Gymnázia Benešov, měl od uchazeče obdržet veškeré potřebné dokumenty. Pak bude jednat výběrová komise a ta své doporučení následně předložení ke schválení radě kraje.

I když se tímto krokem bezpochyby zase o něco přiblížila samotná stavba, kraj zatím neřekl, kdy ke gymnáziu přijedou stavební stroje. „Momentálně nelze přesně říci, kdy bude zadávací řízení ukončeno a zakázka zadána dodavateli,“ potvrdila Helena Frintová.

Přesto na úřadě Středočeského kraje v i samotné střední škole, jejíž budova patří majetkově městu Benešovu doufají, že by se tak mělo stát zhruba do dvou měsíců.

Samotná stavba rozšiřující možnosti gymnázia by měla vzniknout náklady nejvýš 70,8 milionu korun včetně DPH. Nový objekt vyroste na současném parkovišti v zadním traktu školy. Do tělocvičny pak uživatelé ze školy budou docházet propojovacím krčkem aniž by se museli přezouvat.

Při výběrovém řízení na zhotovitele stavby Středočeský kraj už dříve avizoval, že hlavním kritériem hodnocení bude nejnižší nabídková cena. „Považujeme tuto variantu vyhlášení veřejné zakázky v daném případě za nejefektivnější. Předpokládáme, že bude možné dosáhnout úspor,“ uvedla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.

Moderní prosklená sportovní hala s obdélníkovým půdorysem, v níž však nebude hlediště, bude rozdělená do dvou prostor – hřiště a zázemí. Šatny, sociální zařízení i nářaďovnu projektant umístil do čela objektu. Orientace haly od severu k jihu poskytne cvičencům plochu 19 krát 31 metrů a problém nebude ani se stropem. Míč se ho dotkne jen v případě, že vyletí do sedmimetrové výšky.

Středočeský kraj vyhlásil výběrové řízení na dodavatele stavby už v roce 2018. Později, loni v květnu, ho ale zrušil. Jediný účastník nesplnil zadávací podmínku, jíž byla také předpokládaná hodnota veřejné zakázky, která byla stanovena jako limitní a nepřekročitelná. Proto bylo podle vyjádření kraje povinností zadavatele vyloučit tohoto účastníka ze zadávacího řízení.