Podle techniků vedla k neštěstí drobnost. Poštolka sedla na nejvyšší bod jedné fáze sloupu elektrického vedení a křídly se dotkla tělesa sloupu. Tak vysoké napětí sjelo po sloupu dolů, kde telata zrovna ležela. Majitelé se obávají o bezpečí zaměstnanců i zvířat. Proto vše nahlásili na policii, která se aktuálně případem zabývá.

To, že telata zemřela po zásahu elektrickým proudem potvrdil veterinář, který se o zvířata na statku stará. „Zvířata ležela přímo pod sloupem a tekl z nich červený výtok z plic, tak jak to u zásahu elektřinou bývá,” podotkl Zdeněk Bárta.

Majitel statku Josef Volšický hned po smutném zjištění přehnal zbytek stáda na jinou pastvinu, aby nebyla zvířata v blízkosti nebezpečného sloupu. Nyní chce zajistit to, aby se nic podobného již v budoucnu nemohlo stát. „Škoda na zvířatech činí asi 110 tisíc korun, jelikož se jednalo o telata plemene Blonde d´ Aquitaine. Kolik bude stát kafilérní likvidace, je v tuto chvíli otázka,” řekl Josef Volšický.

Společnost ČEZ případ prošetřuje. První předpoklady směřují k takzvanému krokovému napětí. U telat mohlo dojít k propojení míst s různým potenciálem. Jedná se tedy o ojedinělý případ. „Elektrické vedení splňuje všechny zákonné bezpečností i technické normy. Periodicky zde probíhají kontroly stavu vedení,” dodala mluvčí Soňa Helingerová.

Krokové napětí je způsobeno tím, že elektrický stožár nemá dobré uzemnění. Ne všechny stožáry mají pozemní soustavu dokonalou, a tam kde není soustava dokonalá, je mnohem vyšší krokové napětí. Proto hrozí nebezpečí jak pro lidi, tak pro zvířata, že je elektrický proud zasáhne. Odborníci tedy doporučují sloup oplotit, a když už kolem někdo musí projít, tak je nutné dělat pouze malé kroky.