Symbolicky, ze zakleknutí na startovací čáře nové atletické tartanové dvoudráhy vyběhli dnesna desetiměsíční maraton nového školního roku pedagogové z benešovské ZŠ Jiráskova Pravoslav Novák a Jindřich Slunečko (zleva). Kantoři se na sportovišti zatím ještě nepohybovali se stopkami v ruce, ale oháněli se hráběmi a koštětem. I bezúdržbová dráha totiž nutně potřebovala před skutečným zahájením školního roku uklidit.