Dílo nabírá mírný skluz. Způsobuje ho nejen nedostatek pracovních sil, ale také materiálu. Ten navíc extrémně zdražuje. Přesto vedení města věří, že akce skončí zdárně do závěru letošního roku.

To i navzdory tomu, že došlo na vícepráce. Po více než dvaceti letech provozu se přišlo na to, že nádrže čistírny jsou poškozené více, než byl prvotní předpoklad projektantů. Z něj také vycházel rozsah plánované opravy, který původně počítal se zhruba pětinovou rekonstrukcí. Nádrže bylo však nutné opravit celkově. „To přineslo vícepráce za 8,7 milionu korun,“ přiznal starosta Votic Jiří Slavík a poznamenal, že předem nebylo možné nádrže vypustit a prohlédnout je. Nepříjemné zjištění tak přineslo až spuštění celé akce.

V současnosti je u konce stavba jedné z polovin technického zařízení. Jedna z nádrží je nyní napouštěna čistou vodou. Po naplnění se pak obě nádrže propojí a bakterie, které pomáhají při likvidaci splašků se namnoží i v nádrži nové. Tam pak bude přepojen nátok splaškové vody z města. „Tím bude moci odstartovat stavba druhé poloviny čistírny,“ podotkl starosta.

Vícepráce nejsou uznatelným nákladem, proto na ně Votice nemohou využít dotační podporu. Státní fond životního prostředí přitom akci posiluje o necelých 54 milionů korun a město od něj má i zápůjčku ve výši dalších 12,7 milionu korun. Celkově přijde stavba město na více než 90 milionů korun bez DPH.

Vysoké náklady se však městu vyplatí. Díky intenzifikaci čistírny se bude moci bez problémů rozrůst až na téměř 10 tisíc obyvatel. Nyní Votice nemají ani polovinu tohoto počtu. Také proto už ve dvou lokalitách probíhá výstavba rodinných domů.

„Bez intenzifikace čistírny bychom se nehnuli dál. Navíc máme i průzkum, že by se měly na ČOV napojit i Beztahov a Amerika, která se postupně z prostoru pro rekreaci mění na místo trvalého bydlení,“ upozornil starosta.

Projekty pro připojení lokalit už Votice řeší. Povolení pro Ameriku už město má, Beztahov je zatím v řízení.