Svým složením je brodecký osadní výbor nejmenší. Má jen tři členy – předsedu Jana Gavendu, Miroslavu Černou a Josefa Skupu.


Osadní výbor, iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva, zřizuje právě zastupitelstvo. To také určuje počet jeho členů, kteří musejí být nejméně tři a z nich zvolí předsedu. Osadní výbor je jediným druhem výboru zastupitelstva, jehož předsedou nemusí být zastupitel.