Konkrétní kroky k jeho vzniku sice podnikalo už bývalé vedení radnice, ale realizace se nakonec posunula až do současnosti. Jako nejvhodnější místo pro vznik hřiště politici vybrali odstavnou plochu kamionů a autobusů v lokalitě Sladovka. A právě tam od začátku června hřiště s kruhovou i klasickou křižovatkou, odbočovacími pruhy, semafory, železničním přejezdem, retardéry a přechody slouží dětem. Jeho vznik podpořila také Nadace ČEZ 700 tisíci korunami. Zázemí hřiště tvoří modulární, snadno přemístitelná nebo rozšiřitelná stavba s učebnou, toaletami a skladem dopravních prostředků – kol, šlapadel či koloběžek.

„Náklady na realizaci přesáhly šest milionů korun,“ uvedla poslední májový den na webu města Veronika Kondrátová z oddělení komunikace benešovské radnice.

Už za provozu dopravního hřiště ale rada města na svém jednání 13. června schválila uzavření dodatku ke smlouvě z 23. října loňského roku na akci Dětské dopravní hřiště – areál Sladovka, Benešov. Dodatkem radní změnili cenu díla o 759 tisíc korun, čímž původní cenu navýšili o 17,29 procenta.

„Původní cena díla byla 4.389.411,70 Kč bez DPH, celková cena díla po navýšení činí 5.148.127,70 korun bez DPH, a to z důvodu nepředpokládaných víceprací, rozšíření asfaltových ploch, kompletní nové oplocení východní strany a rozšíření dodávky vybavení dětského hřiště,“ píše se v usnesení městské rady.

Starosta Benešova Petr Hostek navýšení ceny vysvětlil tím, že při budování nastala situace, kterou nebylo možné předem zjistit.

Podle někdejšího místostarosty Benešova Romana Tichovského jsou takové úpravy původních rozpočtů poměrně běžnou záležitostí provázející téměř každou akci.

„Proč konkrétně se to stalo u dopravního hřiště nevím, proto navýšení ceny nemohu komentovat,“ předseda kontrolního výboru benešovského zastupitelstva.

Jak uvedla Veronika Kondrátová, děti díky novému zařízení získávají jedinečnou příležitost vyzkoušet si bezpečný provoz s dodržováním všech jeho zásad. „Věříme, že tuto zajímavou výukovou metodu využijí školky a školy nejen z Benešova, ale i ze širokého okolí, a že tento projekt bude dalším přínosem pro veřejnost,“ míní úřednice. Při tom také potvrdila, že systematická dopravní výchova dětí na dětských dopravních hřištích má nezastupitelnou roli v systému vzdělávání a kontinuálně navazuje na dopravní výchovu dětí předškolního věku a prvního stupně základních škol.