Peníze kraj poskytne kvůli tomu, že i benešovská městská knihovna vykonává svoji regionální funkci na základě knihovního zákona a kraj tuto činnost koordinuje a financuje ze svého rozpočtu.

Peníze na podporu knihoven ale kraj nesměřuje jen do Benešova. Rada kraje chce podpořit regionální knihovny téměř 14 miliony korun. Proto doporučila zastupitelstvu kraje schválit uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí finančních dotací ve výši 13,7 milionu korun z rozpočtu kraje na zabezpečení regionálních funkcí knihoven v roce 2018.

„Největší částku by měla dostat Středočeská vědecká knihovna v Kladně, protože koordinuje plnění regionálních funkcí dalších čtyř vybraných základních knihoven,“ sdělil radní pro kulturu Karel Horčička.

Středočeská vědecká knihovna v Kladně získá na svou obsáhlou činnost částku 7,252 milionu korun, téměř tři miliony při tom použije na nákup nových knih.

Kromě benešovské a kladenské knihovny se na peníze mohou těšit i další knihovny. Té v Kutné Hoře kraj pomůže částkou 2,078 milionu korun. Téměř 1,6 milionu získá také Knihovně města Mladá Boleslav a také Knihovna Jana Drdy Příbram.

„Veřejnoprávní smlouvy budou s jednotlivými regionální funkcí pověřenými knihovnami uzavřeny ještě v letošním roce, po schválení rozpočtu kraje pro rok 2018, tedy po pátém prosinci, kdy budou o rozpočtu jednat krajští zastupitelé,“ doplnil radní Karel Horčička.