Otázky Deníku
1. Postavil byste novou mateřskou školu?
2. Prosazoval byste výstavbu městských nájemních bytů?
3. Napnul byste své síly pro urychlené řešení stavby obchvatu města?
4. Posílil byste počet strážníků?

Ivan Cinka

KSČM – Ivan Cinka
1. Pokud by se ukázala nemožnost řešit poptávku po místech v mateřských školách nyní a zejména v budoucnu v rámci stávajících kapacit, určitě bych výstavbu nové mateřské školy považoval za jednu z nejvyšších priorit.

2. Výstavba nájemných bytů je dnes pro město složitější než dříve. Důležité ale je zajistit dostatek tzv. sociálních bytů a startovacích bytů pro mladé rodiny. A to lze i při současných kapacitách. Jde o to udělat si důkladnou revizi využívání bytového fondu.

3. Zcela určitě. Ostatně vytvářet pro výstavbu obchvatu podmínky se již nyní snažím jako předseda Výboru pro dopravu Středočeského kraje. Vyjednávací pozici bychom dnes neměli špatnou. Benešovu by to hodně pomohlo.

4. O navýšení počtu strážníků o dva jsme rozhodli na nedávném zasedání zastupitelstva. Pokud by se v budoucnu ukázala potřeba a potvrdila by to i analýza práce Městské policie, jistě bych uvažoval o dalším navýšení.