Otázky Deníku
1. Postavil byste novou mateřskou školu?
2. Prosazoval byste výstavbu městských nájemních bytů?
3. Napnul byste své síly pro urychlené řešení stavby obchvatu města?
4. Posílil byste počet strážníků?

Roman Tichovský.

ODS – Roman Tichovský
1. Vzhledem k tomu, že díky nové mateřské škole pro 120 dětí, kterou jsme postavili v roce 2013, byly požadavky v roce 2014 uspokojeny a že zároveň demografický vývoj nepředpokládá další nárůst populace, tak bych novou školku nestavěl. Nicméně připravujeme rekonstrukci MŠ Úsměv na Spořilově, která přinese rovněž navýšení kapacity.

2. Pokud bude potřeba, jsem připraven prosazovat výstavbu městských bytů, ale pouze charakteru sociálního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel, které nejsou schopni zajistit si vlastní bydlení sami či jejich příjmy neumožňují bydlení v městských bytech.

3. Celé dvě volební období se snažíme pokročit dále v přípravě obchvatů města. Město je připraveno, územní plán máme schválen se zakreslenými obchvaty, jsme připraveni jednat s vlastníky pozemků pod obchvatem. Bohužel se nám nepodařilo přesvědčit vyšší investory, o jejichž komunikace se jedná, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR a Středočeský kraj o potřebnosti a nezbytnosti okamžité přípravy a zahájení stavebních prací. Oba investoři vzhledem k nedostatku finančních prostředků v roce 2008 přípravu zcela zastavili. Nyní se sice opět rozbíhá, ale reálné termíny výstavby jsou dle posledních informací rok 2017-2019.

4. Ano, i když vím, že samotný počet strážníků problémy nevyřeší. Strážníci by měli dohlížet na veřejný pořádek a čistotu ve městě, ne však vychovávat občany. Problémy pramení z toho, že nefunguje to základní – výchova dětí v rodině. Přestali jsme dodržovat a hájit základní elementární pravidla a zásady slušného chování a jednání. Bez fungování odpovědnosti, slušnosti, důvěry, ohleduplnosti a tolerance mezi členy rodiny a mezi občany ve městě se situace nezlepší ani když budeme mít v ulicích ozbrojenou patrolu. Je to doopravdy pouze na nás, jak dokážeme vychovávat svoje děti. Demokracie nám na jedné straně přinesla svobodu, na druhé straně ji stále někteří „občané" chápou tak, že neexistují žádná pravidla a zásady a že si můžou dělat, co chtějí. Bohužel systém a nesmyslné množství protichůdných zákonů a vyhlášek tomu spíše napomáhá. Pokud se tento systém maximálně zjednoduší a my začneme opět používat vlastní selský rozum, nebudeme potřebovat každý svého policistu a právníka.