Otázky Deníku
1. Postavil byste novou mateřskou školu?
2. Prosazoval byste výstavbu městských nájemních bytů?
3. Napnul byste své síly pro urychlené řešení stavby obchvatu města?
4. Posílil byste počet strážníků?

Jiří Švadlena.

ANO 2011 – Jiří Švadlena
1. Mateřskou školu bychom postavili v případě nutné potřeby. Budova by měla mít takovou podobu, aby pokud tato potřeba v budoucnu pomine, mohla být kdykoli použita k jinému účelu.

2. Ano, prosazovali bychom výstavbu malometrážních bytů.

3. Samozřejmě, prosazujeme všechny pozitivní změny.

4. Spíše bych posílil jejich kompetence, prosazoval bych jejich stálou přítomnost v ulicích. Hlavně pěšky nebo na kole!