Otázky Deníku
1. Postavil byste novou mateřskou školu?
2. Prosazoval byste výstavbu městských nájemních bytů?
3. Napnul byste své síly pro urychlené řešení stavby obchvatu města?
4. Posílil byste počet strážníků?

František Klabík.

KDU-ČSL, SZ – František Klabík
1. Pokud by se zjistilo, že stávající kapacita míst ve školkách bude nevyhovující tak by bylo dobré nejdříve se podívat, zda by se nenašel nějaký prostor pro využití školky v nějakém stávajícím objektu, který by se mohl stavebně upravit. Pokud by takový objekt nebyl, tak postavit školku novou s tím, aby se v případě nedostatku dětí v dalším období mohla školka využít jiným způsobem.

2. V současné době je městských nájemních bytů dost, tak ne. Maximálně v případě potřeby postavit dům s malometrážními byty.

3. Samozřejmě ano, protože dopravní situace ve městě je zoufalá. Je potřeba zajistit jak městský komunikační okruh dle schváleného územního plánu okolo zamýšlené výstavby ve městě a současně také zajistit i velký obchvat města na propojení komunikace od Bystřice, Vlašimi na Prahu pomocí dotace EU.

4. Dle mého názoru je současný stav strážníků dostačující, pokud by se vyskytla jiná potřeba tak ano.