Otázky Deníku
1. Postavil byste novou mateřskou školu?
2. Prosazoval byste výstavbu městských nájemních bytů?
3. Napnul byste své síly pro urychlené řešení stavby obchvatu města?
4. Posílil byste počet strážníků?

Petr Hostek.

ČSSD – Petr Hostek
1. Ano samozřejmě, právě tato problematika je jednou z priorit v našem volebním programu. Chceme jednoznačně řešit problematiku mladých rodin a maminek s dětmi. Budeme jednat o navýšení kapacity mateřských školek a jeslí, podpoříme vznik dětských skupin a hlídání dětí v rámci firem a podniků. Podpoříme mimoškolní aktivity dětí a pomůžeme maminkám nastartovat jejich pracovní kariéru. Rozšíříme na území města dětská hřiště a budeme chtít vybudovat tzv. bezpečná hřiště

2. Otázka není o tom stavět nové nájemní městské byty, ale o vytvoření podmínek, které budou aktivně a efektivně řešit bytovou otázku města a jejich občanů. To považujeme za důležité především proto, aby mladí lidé neodcházeli z Benešova. Vytvoříme podmínky pro vznik dalších sociálních a startovacích bytů pro mladé. Vytvoříme možnost k uvolnění městských pozemků k výstavbě rodinných domků a to nejen v Benešově, ale i v přilehlých osadách. Budeme modernizovat stávající bytový fond. Využijeme výsledky auditu o současném využívání a stavu bytového fondu. Nebudeme nutit nájemníky ke koupi městských bytů, ani jejich byty neprodáme jinému zájemci. Nezapomeneme ani na bydlení seniorů v domech s pečovatelskou službou.

3. Určitě napnul. Jednoznačně je nutné koncepčně zlepšit dopravní infrastrukturu města. Jednorázové a nekoncepční objezdy, zákazy vjezdu, zúžení silnice, provizorní kruhové objezdy a podobně, nic neřeší, naopak naštve lidi. Chceme včas informovat občany o změnách dopravy a stavebních úpravách komunikací ve městě. Budeme se věnovat údržbě ulic a chodníků nejen v centru města. Zkrátíme placené parkovací doby. Budeme pokračovat v jednání o obchvatu Benešova a ulehčení dopravy ve městě. Zvýšíme bezpečnost chodců v místech jako je nádraží, školy a podobně. Chceme pokračovat ve výstavbě osvětlených přechodů pro pěší. Chceme zjednodušit cestu pěším na zámek Konopiště. Budeme účinně regulovat rychlost na vybraných komunikacích. Zajistíme lepší dopravní obslužnost MHD v odlehlých lokalitách města, případně i v přilehlých osadách. Budeme lépe koordinovat trasy MHD a příjezdy na vlakové a autobusové nádraží.

4. Samozřejmě I v této oblasti je co vylepšovat. Zlepšit bezpečnost a čistotu města. Jak? Přece efektivnějším řízením městské policie a určením priorit práce městských strážníků. Městská policie musí svým vystupováním a jednáním budit nejen respekt, ale i důvěru občanů. Posílíme počet a četnost hlídek v problémových částech města a městským strážníkům vytvoříme podmínky pro lepší výkon jejich práce. Zlepšíme součinnost městské policie a PČR. Rozšíříme a doplníme bezpečnostní kamerový systém. Více budeme sledovat provoz heren a kasin a regulovat hazard na území Benešova. Zajistíme dodržování nočního klidu. Klademe důraz na prevenci a přednášky v rámci školní výuky. Městské parky a odpočinkové zóny musí sloužit lidem, ne drogově závislým. Na úklidu města by se měli podílet i lidé, kterým město umožňuje pobyt na adrese MÚ.