Otázky Deníku
1. Postavila byste novou mateřskou školu?
2. Prosazovala byste výstavbu městských nájemních bytů?
3. Napnula byste své síly pro urychlené řešení stavby obchvatu města?
4. Posílila byste počet strážníků?

Jana Čechová.

Starostové a nezávislí, spolu PRO Benešov – Jana Čechová
1. V Benešově je stále ještě potřeba rozšiřovat kapacitu v mateřských školkách. Neřešili bychom to však stavbou nové, ale rozšířením kapacit ve stávajících školkách. Dobrý prostor je k tomu ve spořilovské MŠ Úsměv, kterou čeká rekonstrukce a přístavba se zde nabízí. Dále bychom usilovali o snížení počtu dětí ve školkových třídách na maximálně 24 dětí, což zlepší kvalitu výuky. Velkým tématem jsou pro nás školní družiny, kde je třeba řešit značný nedostatek míst, vlivem silných ročníků, které se sem přesouvají z mateřinek.

2. Nájemní byty určitě ne. Sociální byty ano. Pro mladé, začínající nebo naopak starší lidi, kteří nezvládají pokrýt náklady na bydlení ve velkých bytech. Stejně tak pro lidi, kteří jsou v problémech. Vhodným řešením by bylo vytvořit tento typ bytů z hlavní budovy v Pražských kasárnách. Tento plán existuje, stávající vlastník ale zatím nechce objekt prodat. Co se nové výstavby týče, tak za rozumnější považujeme umožnit developerům výstavbu na pozemcích města a umožnit občanům individuální výstavbu.

3. Jasná odpověď – ano. To je asi největší strašák města. Situace v ulicích Čechova, Táborská a na Červených vrškách jsou důkazem, že obchvat tu měl být vybudován už dávno. Je nutné pokračovat v napojení dálničního přivaděče dálnice D3 z Václavic ke Kauflandu na severovýchodní obchvat Benešova, který bude pokračovat na výpadovku na Vlašim. Druhou částí je jihovýchodní obchvat, který spojí výpadovku na Vlašim s výpadovkou na Tábor. Je třeba urychleně zahájit výkupy pozemků a územní řízení, abychom těmito věcmi nebyli do budoucna limitováni.

4. Spíše ne. Ohledně městských strážníků vidíme jinou prioritu a tou je zefektivnění jejich činnosti. Aby fungovali jako prevence, nikoli jen jako represe, a aby konali hlavně aktivně.