Místem rokování, jehož nejdůležitější náplní bude kauza sídliště Kněžina, kvůli níž je město Týnec v soudních sporech, je zasedací místnost městského úřadu v ulici K Náklí.

Zastupitelé, kteří jednání vyvolali, se domáhají informací o tom, zda je možné žaloby stáhnout, nebo,  jaké je stanovisko Bytového družstva Bystřice, které se na výstavbě sídliště Kněžina podílelo společně s Týncem.

Právě Bystřice má na svém kontě takzvané zádržné v řádu milionů korun, které město Týnec zhotoviteli díla, firmě AGS Astra nevyplatilo, protože považovalo jeho práci za zfušovanou s řadou závad a nedodělků. Právě při pondělním jednání by se i veřejnost měla dozvědět také to, kdo zádržným vlastně disponuje.

Komunální politiky také zajímá, kdo při budování sídliště působil jako stavební dozor, kdo přebíral jednotlivé etapy stavby a kdo za to také nese odpovědnost.

Na tyto otázky by měli získat odpovědi od vedení města a také od právníka Vladimíra Krejčíka, který město u soudu zastupuje.