Tento postoj vychází z toho, že právě areál Táborských kasáren je útočištěm bezdomovců. Dokonce i těch, kteří dříve s Benešovem neměli nic společného, ale doslechli se o dobrém místě k žití a přišli. Kolik takových lidí v dříve vojenském prostoru přebývá, není úplně snadné zjistit. Ortodoxní bezdomovci totiž veškeré sociální výdobytky odmítají a o nějaké evidenci či jejich sčítání už nemůže být ani řeč. "Na území celé obce s rozšířenou působností Benešov žije zhruba osmdesátičlenná skupina lidí ohrožených sociálním vyloučením. V samotném Benešově je to pak kolem čtyřiceti lidí,“ upřesnila Veronika Kondrátová, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Benešov.

Než by přijali nabídky sociálního odboru respektive města Benešova na pobyt v Domě služeb sociální prevence, který je shodou okolností rovněž v někdejších Táborských kasárnách, raději volí k pobytu opuštěné vojenské baráky. Přesto, pokud v zimě udeří skutečně silné mrazy, mají možnost strávit noc v zimní noclehárně. Když je tam plno, tedy je-li obsazeno všech 14 lůžek, mohou noc přečkat alespoň na „teplé židli.“

To ale není jediná služba, kterou potřební mohou využívat. Pro osoby bez přístřeší zajišťuje Pečovatelská služba okresu Benešov, příspěvková organizace města Benešova, v současnosti i služby sociální prevence – nízkoprahové denní centrum, terénní programy a v zimě právě noclehárnu. Klasický azylový dům ale na Benešovsku funguje ve Vlašimi a podle Romana Tichovského ho využívají i obyvatelé Benešova.

Dokud se bude kam vracet

Squateři, jak se neoprávněným obyvatelům cizích domů říká, mají rádi svobodu. Proto žijí v rozlehlém areálu a rádi strpí občasné kontroly. Strážníci městské policie je sice z místa vykáží, ale za chvíli jsou stejně zpátky. A rituál odchodů a návratů se může opakovat. Teoreticky donekonečna. Alespoň dokud se bude kam vracet. „Právě proto chceme ještě letos zbourat poslední tři budovy, které stojí v zadní části kasáren,“ uvedl benešovský místostarosta Roman Tichovský a starosta města Jaroslav Hlavnička potvrdil, že demolice definitivně zamezení vzniku slumu.

Záměr přitom vychází z obavy, aby se neudržované budovy, někdy poškozené sběrači starého železa, na squatery nezřítily. Případné neštěstí by totiž šlo na vrub města. Jak místostarosta potvrdil, radnice už má podklady pro vypsání výběrového řízení na demoliční firmu. Kromě samotné demolice stavební suť projde podle Romana Tichovského drcením a přetříděním.

Na shora popsanou rekultivaci Táborských kasáren má město připraveny tři miliony korun. To ale nebudou poslední peníze, které Benešov do bourání v Táborských kasárnách investuje. V plánu má také demolici někdejšího kinosálu, v němž je nyní tělocvična, jídelny důstojníků a dalších vedlejších nevyužívaných staveb. Uvolnit by měly místo pro výstavbu budov nové základní školy. Ta má podle radnice vzniknout přestavbou hlavní kasárenské budovy.

Co mohou využívat bezdomovci v Benešově? Dům služeb sociální prevence v Benešově slouží lidem sociálně vyloučeným už pět let. Projekt má za cíl zvýšit kvalitu a dostupnost služeb pro potřebné a snížit počet bezdomovců ve městě. Objekt v Táborských kasárnách byl rekonstruován nákladem 22 milionů korun, polovinu zaplatilo město Benešov.