Území v někdejších Táborských kasárnách s celkovou rozlohou 25 hektarů se zatím výrazněji změnilo pouze v části mezi Pivovarem Ferdinand a hlavní kasárenskou budovou. Právě tam vyrostlo v posledních letech několik bytových domů a v současné době soukromý stavebník dokončuje další. A hned vedle, poblíž Státního okresního archivu Benešov už vyhloubil investor základovou jámu pro další bytový dům.

Zbývá zdemolovat poslední objekty

Celé velké území někdejšího vojenského prostoru, z něhož po zmiňovaných stavbách zbylo Benešovu zhruba 19 hektarů, leží ale už roky ladem. O jediné využití, odmyslíme-li si už dávné pořádání hudebních festivalů, se po celou tu dobu delší než deset let starají jen policisté při cvičeních v hlavní budově. A pak - bezdomovci. Ti využívají budovy v zadní části kasáren , které tam po sobě zanechali po odchodu z Benešova vojáci. Město jim však postupně a stále více popisovanou možnosti bydlení zmenšuje. Bourá totiž většinou betonové objekty, i když o jejich zkázu se bezdomovci starají vehementně také sami. „V současné době zbývá zdemolovat už jen poslední tři objekty,“ potvrdil benešovský místostarosta Roman Tichovský.

„Bourání, které by se mělo odehrát ještě letos, bude v podstatě příprava pro využití území developery,“ připomněl Tichovský. Areál kasáren ale také čeká úklid. Za tu dobu, co pozemky patří městu tam neuspořádaně leží tisíce tun stavební suti ze zdemolovaných kasárenských budov i objektů z jiných částí města. „Stavební suti je v kasárnách na dvacet tisíc metrů krychlových. Dalších zhruba patnáct tisíc kubíků suti přibude zdemolováním oněch tří poměrně velkých objektů,“ vysvětlil Jan Mayer z Odboru investic Městského úřadu Benešov s tím, že všechen tento materiál projde drtičkou, která z velkých betonových kusů vytvoří materiál, s nímž se lépe manipuluje a dá se snadněji upravovat na plochách.

Na rozdrcené suti vznikne i parkoviště

Právě z této drti mají vzniknout plochy, které už noví nabyvatelé pozemků - developeři, nebudou muset složitě upravovat a převážet. Jedna taková plocha zpevněná právě nadrcenými kusy betonu a cihelných bloků vznikne za někdejší hlavní budovou kasáren. Využitím by se mělo jednat o oplocené parkoviště pro vozidla vlastníků, která se po zavedení radnicí připravovaných změn pravidel dopravy už nevejdou na komunikace v centru a na panelákových sídlištích.