„Ještě nesmíme zapomenout na základní školu v čele s její paní ředitelku Věrou Ráblovou, která nejen ochotně zapůjčila školu, aby si tam mohli účastníci dojít na toaletu, a školní jídelnu, kde se mohl stánek s občerstvením připojit na elektriku, ale sama se aktivně do pořádání Dne dětí zapojila," poznamenal starosta Krhanic Aleš Papoušek.

Jediné, čím si nebyl zcela jistý, kolikátý ročník oslav Dne dětí to letos byl. Zda šestý, či dokonce už sedmý. Možná to bylo i tím, že v letech předchozích se v Krhanicích Den dětí pořádal na hřišti místního Sokola. Na víceúčelovém hřišti a v jeho okolí se pořádal teprve podruhé.

„Přišlo nám to zajímavější kvůli členitějšímu prostředí," vysvětlil starosta obce s tím, že na děti čekalo celkem dvanáct disciplín, z čehož jedna, střelba, byla duplicitní. Zatímco žáci od čtvrté třídy výš stříleli ze vzduchovky, ti menší z plastové pistole s molitanovými náboji.

Na všech zhruba 150 soutěžících čekaly za splnění úkolů odměny, na jejichž pořízení poskytla příspěvek z části obec ze svého rozpočtu, a částečně několik laskavých sponzorů.

Součástí programu bylo i občerstvení. Například dětmi oblíbený párek v rohlíku, opečená klobása, limonáda, pro každého soutěžícího navíc jedna zdarma, a pro dospělý doprovod pivo.

„Žádný tvrdý alkohol," zdůraznil Aleš Papoušek a dodal, že na akci se organizačně podílelo 45 lidí, kdy na každém stanovišti byli 2 až 3 osoby, a zbylou zhruba jednu třetinu tvořilo technické zázemí. Fotograf, obsluha u stánku s občerstvením či u výdeje kartiček.