Světýlka nabízí například aktivity prostřednictvím kterého batolata rozvíjí pohybové dovedností. Cvičení na balónech, střídají říkanky a písničky. Na konci setkání bývá čas také pro maminky, které si v krátké desetiminutovce povídají na různá aktuální témata. „Kromě jednorázových akcí, jako je tato probíhají v klubovně Světýlek jedenkrát měsíčně večerní setkávání rodičů, kde jsou rodiče informováni o metodě Montessori a o tom, jak pracovat s pomůckami v herně. Je tu také čas ke sdílení různých otázek kolem výchovy našich dětí,“ říká Markéta Krchová z RC Světýlka. Jedenkrát týdně mají Světýlka hudebně pohybový kroužek Eufonie pod vedením zkušené tanečnice. Ta s dětmi tančí a zpívá za doprovodu různých hudebních nástrojů. Klubovna Světýlek je vybavena Montessori pomůckami v dětem přístupných otevřených policích. Dvakrát týdně zde probíhá program Montessori školička pro rodiče s dětmi, kdy děti samostatně spolu se svým doprovodem, pracují s pomůckami. „Vedeme děti k respektování druhých, samostatnosti a komunikaci s ostatními,“ doplnila Krchová. „Každé pondělí od patnácti hodin v rámci Světýlek pořádáme Logopedické hrátky. To jsou hry a hříčky s mluvidly a jazykem pod vedením zkušených odborníků, různá dechová cvičení a hry ke správné výslovnosti hlásek,“ říká členka sdružení a dodává, že rodiče zde získají návod, jak u dětí směřovat ke správné výslovnosti.

KAREL CHLUMEC