Stát se tak mělo už v roce 2008, socha se však se zpožděním přestěhuje až letos.

Město započalo u kostela zemní práce, vyroste zde žulový sloup s toskánskou hlavicí, na kterou bude svatý Florián znovu umístěn.

Patron stával u svaté Anny už v minulém století. „V těchto místech býval však okresní národní výbor a komunistům se příčilo chodit kolem svatého,“ vysvětlil vedoucí kulturního oddělení a prezentace města Benešov Pavel Němec, proč v padesátých letech socha z náměstí zmizela.

Odstraněna z většího dohledu, byla přestěhována ke druhému benešovskému kostelu svatého Mikuláše.

Potkal ji tak podobný osud jako sochu Jana Husa, který kázal čelem proti radnici, což tehdejší režim nedopustil.

Před několika lety však sochu na Karlově poškodili vandalové. Ujal se jí tedy akademický sochař Daniel Tavalera, který podle dochovaných zdrojů sochu zrestauroval.

„Naším přáním je, aby byl svatý Florián slavnostně odhalen čtvrtého května, kdy si katolíci připomínají výročí jeho popravy utopením ze čtvrtého století,“ dodal Němec.

Svatý Florián je dnes považován za patrona hasičů, kominíků, pekařů, hutníku či hrnčířů, tedy povolání, které všechny spojuje práce s ohněm. Je zpodobněn v obleku římského důstojníka s nádobou na hašení požáru.

Podle legendy se traduje, že dokázal s pomocí jediného vědra vody uhasit požár celého města. Po českých zemích lidé věřili, že vybudování soch svatého Floriána uchrání jejich budovy od nebezpečí požárů.