Čtvrtek 4. 10. patřil nejen Františkům, kteří měli svátek, ale i zvířatům. Ta slavila svůj světový den. Patronem je totiž právě svatý František z Assisi, který prosil o soucit se všemi stvořeními, tedy i s němými tvářemi. Vlídné zacházení by však nemělo být výsadou jen 4. října, což si ne všichni chovatelé uvědomují.
„S jistou nadsázkou říci, že zvířata by měla mít svůj Den ne jen jeden v roce, ale každý den,“ řekl Josef Duben, mluvčí Státní veterinární správy ČR s tím, že vždy prosazovali zásady slušného chování ke všem zvířatům a je tomu tak i nadále.
„Spolupracujeme též s řadou nevládních organizací, či spolků, které se věnují ochraně zvířat, například lze zmínit Společnost pro zvířata anebo Nadaci na ochranu zvířat, která i uděluje granty na „ochranářské“ aktivity,“ podotkl Josef Duben.
Ke zvýšené ochraně zvířat by měla přispět i novelizace zákona na ochranu zvířat proti týrání, na níž se v těchto dnech pracuje.
Za důležitou v ní lze označit například problematiku záchranných stanic, ochranu volně žijících zvířat a v neposlední řadě opět vycizelování ustanovení, která mají za cíl dále zlepšit podmínky při přepravě zvířat. Má být dalším pokrokem v této oblasti.
Současná právní norma byla přijata již v roce 1992. „Dozor nad plněním tohoto zákona na ochranu zvířat proti týrání, na kterém se podílejí naši veterinární inspektoři, je opravdu účinný. Nicméně, ukazuje se, že je stále, co zlepšovat. Ukazuje se, že mnohým lidem chybí odborné znalosti o biologii a etologii jak volně žijících zvířat, tak zvířat chovaných v zajetí. Proto je na místě všechny aspekty, které mají vliv na welfare – pohodu zvířat - vtělit do nějaké zákonné normy. Novelizaci zmíněného zákona se nyní například věnoval odborný seminář uspořádaný na půdě Parlamentu ČR,“ sdělil mluvčí veterinární správy.
Na své zvířecí kamarády nezapomněly ani v benešovském domě dětí a mládeže. Děti se tu už předevčírem zapojily do výtvarné soutěže s příhodným názvem Zvířátkům k svátku.
Bujaré oslavy naopak nepropukly ve Vlašimi. „Svátek zvířat ani nijak neslavíme. My se jim totiž snažíme zpříjemnit pobyt každý den. Dostávají pestrou stravu, dobrůtky, staráme se jim o zábavu. Snažíme se jít cestou welfare, tedy udržovat jejich pohodu, což se v některých domácích, ale i velkochovech bohužel ne vždy děje,“ uvedla Lenka Šafránková ze záchranné stanice pro zvířata ČSOP Vlašim.