Národ sobě. Právě to napsali naši předci nad oponu Národního divadla. A bez uzardění si to mohou napsat Ratměřičtí na průčelí kostela sv. Havla.
Kostel v centrální části obce se totiž začne opravovat. Za sbírkové peníze, jako v předminulém století v Praze sice ne, ale prostředky, které na rekonstrukci památky poskytne Evropská unie vlastně pocházejí také od nás. I od vás.
„Celkové náklady akce byly vyčísleny na téměř dva miliony korun, dotace pokryje devadesát procent,“ potvrdila Eliška Zemanová projektová manažerka Mikroregionu Džbány.
Kvůli zabezpečení peněz vznikla loni na podzim žádost o dotaci z evropského Programu rozvoje venkova. Projekt obsahoval podrobnosti o rekonstrukci krovu, výměně střešní krytiny, obnově fasády i opravě oken.
„Ještě před tím se v kostele uskutečnil průzkum. Na stěnách byly odhaleny části gotických omítek a dendrochronologickým průzkumem se podařilo zjistit, že dřevo použité na krov bylo káceno na přelomu let 1406 a 1407,“ sdělila Zemanová s tím, se ale předpokládalo, že obec včetně kostela vyhořela během bitvy u Jankova v roce 1645.
O rekonstrukci kostela se hovoří poměrně dlouho, až loni ale zástupci Arcibiskupství pražského, Římskokatolické farnosti Votice, obce Ratměřice, Mikroregionu Džbány a památkářů začali připravovat projektový záměr a technickou dokumentaci.
„Vznikala tak i myšlenka na využití kostela nejen pro církevní účely,“ uvedla Zemanová.
Místní farář dokonce navrhl, aby byla stavba od jara do podzimu otevřená i pro veřejnost. Tím by se obec stala do podzimu, kdy oprava kostela skončí, atraktivnější i pro turisty.