Nikdo nechce zažít situaci, která postihla obyvatele Paříže nebo Neapole. Tamní ulice před nedávnem zaplavily páchnoucí odpadky. A i když situaci přivodila stávka popelářů, ne nedostatek místo na deponiích, není zcela vyloučeno, že podobný scénář, třeba kvůli kapacitě skládek, nezasáhne i nás.

Relativně nejlepší situaci mají obyvatelé Voticka a Vlašimska. Ve Vlašimi stupňující se problém řeší kolektivně. Před lety založili společně s dalšími svazek obcí Ekoso a ten využívá skládku u Trhového Štěpánova. Jak potvrdil starosta Vlašimi Luděk Jeništa, svazek sdružuje 47 sídel.

„Nyní na skládce budujeme třetí etapu, která by měla postačit na dalších osm až deset let skládkování,“ odhadl Jeništa s tím, že se svazek obcí také přihlásil do projektu Středočeského kraje. Díky němu by pak na skládce mohla vniknout také velká třídící linka.

Zatím docela pohodlnou pozici z pohledu místa pro ukládání odpadu, mají i Votice. Jenže na prostor na skládce není město samo. „Naši skládku využívají samozřejmě všechny obce Voticka. Slouží ale také pro Mladou Vožici na Táborsku a obcím v jejím okolí. U nás skládkují i Sedlčany na Příbramsku. Z Příbramska jsou to i obce ležící na území ohraničené Vltavou. Kromě nich tu ukládá odpad i Bechyně, Struhařov a z větších sídel i Divišov,“ vysvětlil votický starosta Jiří Slavík.

Také ve Voticích další postup záleží na studii pro celou oblast. Jejím cílem je podrobně zmapovat situaci v možnostech nakládání s odpadem. „Už máme návrh studie a nyní ji projednáme na našem odboru životního prostředí,“ potvrdil votický starosta.

Studie celkově popíše odpadové hospodaření a zabývá se i tím, jestli je ještě zbývá místo pro třídění odpadu, jaký odpad se třídí nebo jaký způsob třídění bude nejvhodnější pro obyvatele. „Studie se také zabývá tím, jak a kam odpad případně dál distribuovat. Ale v současnosti je všechno teprve na začátku,“ dodal Jiří Slavík.

Votická skládka ležící u silnice z města na Jestřebice má - na rozdíl od té benešovské u Přibyšic - před sebou ještě dlouhé roky životnosti. „Pokud na skládku budeme ukládat tolik odpadu, jako nyní, vydrží její kapacita ještě dalších deset let. Věřím ale, že materiál tam budeme moci dál ukládat i po roce 2030,“ přeje si votický starosta.

A tak ze tří nejdůležitějších měst Benešovska, jsou na tom z tohoto pohledu likvidace domovního odpadu nejhůř v Benešově. Na jeho už téměř naplněnou skládku v Přibyšicích totiž z celé velké spádové oblasti, přibývá odpadu nejvíc. „Kapacita přibyšické skládky vystačí už jen zhruba na dva roky,“ potvrdil benešovský místostarosta Roman Tichovský.

Také Benešov nyní vyhlíží studii, která popíše jak dál, po uzavření skládky. Nabízí se například spalování odpadu v Praze nebo Českých Budějovicích.