Takzvaný reparát skládají studenti, kteří měli na konci školního roku jednu či více nedostatečných. Jejich znalosti a dovednosti v daných předmětech prověřuje zkušební komise. Když u reparátu neuspějí, musejí opakovat ročník.

„Na naší škole se reparáty skládají od 26. do 30. srpna,“ uvedl Zdeněk Krejča, ředitel Střední průmyslové školy Vlašim. „Teď se však soustředíme na přípravu opravných maturitních zkoušek společné části, byli jsme vybráni jako spádová škola,“ dodal Krejča. Tyto zkoušky skládají maturanti, kteří neuspěli ve společné části, v září.

Kromě reparátů přináší konec prázdnin i komisionální zkoušky, jež musejí splnit žáci a studenti, kteří předchozí školní rok studovali v zahraničí, aby nemuseli opakovat ročník.

Třetím typem zkoušek, které probíhají před začátkem školního roku, jsou zkoušky doklasifikační. Ty musí absolvovat student, který měl nedostatečnou docházku, či pokud nesouhlasí se známkou, jíž byl ohodnocen.

HANA DITTRICHOVÁ