„Studentská společnost vznikla v loňském roce 21. října v rámci projektového týdne, který se každoročně koná na naší škole. Na jejím založení se podílelo pouze dvanáct lidí. Dnes má společnost kolem čtyřiceti členů a nespočítaně příznivců, ať už z řad studentů, učitelů nebo i široké veřejnosti," uvedl člen pedagogického sboru OA Neveklov Marek Hašek.

Doors se zapsala lidem do paměti hlavně díky svým aktivitám, které se zaměřují na pomoc spoluobčanům a zvířatům. Společnost má už na kontě akce, jako je například Neveklovský jarmark, různé sbírky, ať už nepotřebných věcí, hraček či víček pro handicapovaného chlapce, návštěvy dětských domovů, mateřských školek, sponzorství zvířete, spolupráci s centrem NAROVINU, účast na dětském dni v Neveklově a i několik školení organizovaných společností Člověk v tísni. Členové Doors pořádali studentské volby, kulturní akce a různé nevšední dny ve škole i mimo ni.

„Letos tomu bude již rok, co společnost pomáhá. A co jí popřát? Snad aby jí to vydrželo, měla stále stejné renomé a silného ducha v pomoci jiným. S námi máte kliku! Tak projděte těmi našimi dveřmi," vyzval všechny Marek Hašek.