„Jednalo se o průběžnou praxi, která trvala od začátku školního roku, tedy od září až do současné doby, a byla součástí předmětu pečovatelství," uvedla ředitelka benešovské Střední odborné školy Černoleská Regina Komárková.

Děvčata vždy jeden den v týdnu, jednalo se o pátek, vykonávala odbornou praxi v zařízení, které si sama vybrala. Ať už se jednalo o mateřské školy nebo naopak o domovy seniorů. S jejich klienty pak studentky trávily běžný den. S dětmi byly například lyžovat, plavat nebo pro ně připravovaly nejrůznější hry. Se seniory pak hrály karty, pomáhaly jim při nákupech, méně pohyblivé krmily nebo s nimi zvládaly ranní či večerní hygienu.

Vedoucí praxe, některá z pracovnic zařízení, v kterém děvčata praxi vykonávala, hodnotila prostřednictvím dotazníku jejich práci, přístup ke klientům a celou řadu dalších kritérií.

Ve škole pak měly studentky také jednu hodinu pečovatelství týdně, která byla obdobou průběžné praxe. Děvčata v jejím průběhu také pracovala a za své výkony dostávala klasifikaci.

„Původní záměr byl, že se při slavnostní prezentaci sejdou všechny pracovnice, které po dobu odborné praxe v jednotlivých zařízeních dívky vedly. Bohužel, to se nakonec nepodařilo. Ze čtyř přihlášených dorazily pouze dvě," zkonstatovala trochu smutným hlasem Regina Komárková, která chtěla pracovnicím jednotlivých zařízení jménem školy nejen velice poděkovat, ale znát i jejich názory a vyslechnout si případné připomínky k praxi jako takové. Navíc pro všechny vedoucí praxe měla „soška" připraveno občerstvení, a pro každou květinu.

Škola zařadila do svého výukového programu průběžnou praxi poprvé. Regina Komárková proto míní, že musí ještě mnoho věcí vylepšit. Ať už se jedná o organizaci, tak do příštího školního roku zakomponovat připomínky studentek, které již odbornou praxi absolvovaly.