„Při obdobných interaktivních besedách u nás již tito odborníci v předchozích letech přednášeli,“ připomněl pravidelnost akce učitel Tomáš Lichtenberg s tím, že si žáci během dvou vyučovacích hodin vyslechli výklad s prezentací fotografií, grafů, kreseb i promítání filmů a následně s odborníky také diskutovali.

Vlašimské studenty zajímal například i globální pohled na energetiku, nutnost uvědomění si hodnoty energie a důležitost jejího dostatku nebo všechny typy zdrojů energetického mixu.

Na řadu se pochopitelně dostaly také dotazy směřující k Jaderné elektrárně Temelín a bezpečnosti jejího provozu.

„Po skončení besedy se žáci shodli na tom, že pro ně byla rozhodně přínosem a nově získané poznatky využijí nejen při vyučování, ale i v praktickém životě,“ dodal Tomáš Lichtenberg.