Přednášejícím je Tomáš Hubálek, operátor druhého bloku Jaderné elektrárny Temelín. Ten s benešovskými studenty bude mít hned dvě dvouhodinová setkání.

Výběr energetických zdrojů je podle Hubálka bohatý: uhlí, zemní plyn, ropa, atom, slunce, vítr, energie mořských vln a proudů.

„Každý má své přednosti i zápory, žádný není samospasitelný. Uspokojit rostoucí požadavky lidstva je možné jen rozumným využíváním všech dostupných zdrojů energie,“ je přesvědčen operátor JE s tím, že rozhodnutí, jaká omezení, náklady, ekologická, zdravotní i životní rizika s tím spojená jsme ochotni nést, je však potřeba dělat se znalostí všech informací a s chladnou hlavou.

Právě proto se osvětové přednášky Energie – budoucnost lidstva konají pod heslem Immanuela Kanta „Neboj se používat vlastní rozum.“

Cyklus besed Energie – budoucnost lidstva běží na českých školách už dvanáctým rokem. Jako součást svého vzdělávacího programu ho pořádá největší česká elektrárenská společnost. Dosavadních bezmála čtyři tisíce přednášek a besed se zúčastnilo přes 150 tisíc chlapců a děvčat ve věku 14 až 19 let.