Vše odstartovalo ráno v 8:30 přesunutím pomocí železniční dopravy do cílové destinace, kde byla zahájena prohlídka města. Trasa byla zvolena tak, aby se studenti informovali jak o památkách, přírodě, tak i o slavných osobnostech spjatých se Sázavou.

Cesta vedla ke sklárnám Kavalier, na náměstí Voskovce a Wericha, do severní zahrady Sázavského kláštera, či k legendární studánce a kapli, kde sv. Prokop proměnil vodu ve víno.

Součástí výletu byla také návštěva zrekonstruované bývalé sklářské huti František, kde se žáci seznámili se sklářským řemeslem praktickou ukázkou a prohlédli si moderní galerii skla.

Daniela Svobodová