Vlašim/ Na v pořadí už devátém semináři Studenti pro venkov se sejdou mladí lidé z celé republiky, kteří mají zájem o rozvoj venkova. Rádi by tu v této oblasti získali nové zkušenosti a vyzkoušeli si své znalosti také v praxi. Hlavním tématem studentského setkání tentokrát budou ekologicky šetrné stavby a bydlení.
„Cílem semináře je přiblížit účastníkům různé aspekty života na venkově se všemi jeho klady a zápory. Studenti budou moci během semináře nahlédnout na konkrétní problémy týkající se rozvoje obcí Podblanicka, setkají se se zástupci místní samosprávy, mikroregionů, projektovými manažery a podnikateli,“ řekla Renata Vondráková z pořádajícího sdružení Podblanickem s tím, že v praktické části třídenního pracovního setkání se studenti aktivně zapojí do probíhajících nebo plánovaných projektů a pokusí se tak přispět k rozvoji dané obce.
Zázemí naleznou účastníci ve vlašimském Spolkovém domě sourozenců Roškotových. Během semináře je čeká například návštěva Struhařova a Chotýšan, kde budou společně s místními plánovat využití veřejného prostranství a rekonstrukci budovy bývalého místního výboru na centrum volného času. Zapojí se také do plánování projektu na přestavbu vlašimské hvězdárny.
„Seminář se nese v duchu tématu Stavíme a bydlíme ekologicky. Tomu budou odpovídat i některé programy, jako je přednáška Mojmíra Hudce o pasivních a ekologických domech,“ přiblížila program vedoucí Spolkového domu Eva Hájková a dodala, že na přednášku ve Spolkovém domě může 22. listopadu od 9 hodin přijít každý, koho tato problematika zajímá.
Dalším zastavením studentů bude ekologická farma Kršnův dvůr v Městečku u Postupic.
Na sobotní večer připravili organizátoři semináře promítání filmů o stavbě ekologicky šetrných staveb a v neděli čeká na studenty exkurze po historickém centru a zámeckého parku, kde se seznámí s rekonstrukčními projekty.

KAREL CHLUMEC