Tentokrát vystoupení zhlédli žáci ZŠ Vlašim Vorlina, Sídliště, Načeradec, Čechtice, Zdislavice, Trhový Štěpánov a Jankov. Ti měli možnost je také sami ohodnotit. Jako nejlepší vybrali prezentaci třídy 4. C, která si při zadání začátkem září vylosovala Rusko.

Každá třída obchodní akademie si připravila v tělocvičně svoji zhruba desetiminutovou až čtvrthodinovou prezentaci předem vylosované země, při níž žáci s humorem sobě vlastním představili například známé filmy, televizní seriály, soutěže, zpravodajské i jiné pořady a záležet si dali i na výběru hudby, pohybovém ztvárnění, kostýmech, kulisách, rekvizitách a doplňující dataprojekci.

Veškeré prezentace probíhaly v anglickém, německém a ruském jazyce, ale v jednotlivých vystoupeních byla okrajově slyšet rovněž francouzština, slovenština, turečtina a španělština.

Koordinátorkou projektového dne byla vyučující jazyků Kateřina Nováková a jednotlivé prezentace posuzovala porota, kterou spolu s ředitelem školy tvořili ,,netřídní“ vyučující cizích jazyků. Porota měla opravdu nelehký úkol, ale snažila se o maximálně objektivní a spravedlivé hodnocení.

A jak tedy dopadlo soutěžní klání o nejlepší prezentaci? „Pomyslné zlato vybojovala třída 4. C, která publiku nabídla Mrazíka a skvěle tak prezentovala Rusko, stříbrná 3. B bodovala s Itálií, a třetí místo obsadila třída 1. C prezentující Německo,“ uvedl učitel Tomáš Lichtenberg.

Nejúspěšnější obdrželi z rukou ředitele školy a koordinátorky diplomy a finanční poukazy na občerstvení. Vítězná třída navíc získala možnost využít jeden den navíc na exkurzi či výlet dle vlastního výběru.

Jak se však shodli učitelé i žáci, rovněž ostatní vystoupení stála za zhlédnutí a všichni zainteresovaní žáci jednotlivých tříd se tak zasloužili o velmi pěkné projektové dny na škole.