Jak uvedl jeden z členů pedagogického sboru Marek Hašek, jedná se o dobrovolnou, nezávislou společnost vytvořenou studenty prvního až třetího ročníku školy jejímž cílem je realizovat důležité školní a mimoškolní aktivity, starat se o propagaci školy, spolupracovat s učiteli při významných školních akcích, pořádat společenské akce, besedy, zájezdy pro členy a žáky obchodní akademie a vytvářet příjemné a tvůrčí prostředí uvnitř i vně školy. Poslední velmi důležitou činností společnosti je také charitativní činnost pro různá občanská sdružení.

„Mezi první akce společnosti můžeme zařadit již ukončenou sbírku školních potřeb pro africké děti ve spolupráci s občanské sdružení Wontanara (sdružení pro rozvojovou spolupráci v Guineji) a dále humanitární sbírku nepotřebných věcí pro Diakonii Broumov," popsal Marek Hašek s tím, že další důležitou akcí nově vzniklé studentské společnosti byl Vánoční jarmark na náměstí Jana Heřmana v Neveklově.

Studentská společnost tam prodávala drobné zboží, jako perníčky, dekorace, korálky či náušnice, které vyráběli studenti Obchodní akademie Neveklov, vychovatelky a někteří učitelé. Výtěžek z celé akce bude věnován Dětskému domovu Racek. Zároveň s DOORS vystoupila na jarmarku i nově vzniklá studentská kapela High Hopes, která zazpívala a zahrála několik populárních písní.

„Mezi další připravované akce společnosti můžeme zařadit sbírku pro psí útulek v Maršovicích, sponzorství zvířete ze ZOO Praha, zapojení se do projektu Adopce na dálku a navázání spolupráce s Dětským domovem Racek a Pyšely," dodal závěrem pedagog.