Kromě nástupu středoškoláků na prezenční výuku totiž odstartovaly také písemné maturitní zkoušky. „Musíme všechny žáky prověřit antigenními testy a teprve potom je můžeme pustit do výuky,“ uvedla Ivana Dobešová před prvním zvonění. Vše si proto vyžádalo hodně přemýšlení a plánování.

Náhradní program

Škola dokonce musela vytvořit pro některé třídy náhradní program. Studenti například odjeli autobusem na praxe do zemědělských podniků. Uvolněné učebny pak posloužily pro písemky. Tím škola zajistila i dostatečný klid na soustředění maturantů.

Škola má vlastně tři části maturity, a sice písemnou, ústní a praktickou. praktické maturity se konaly už minulý týden. „Mile nás překvapilo, že se děti na zkoušku připravily nad očekávání dobře. Nezvládl ji jen jediný žák,“ uvedla ředitelka.

Covidoví maturanti

Připomněla také, že to je tím, že škola už od března zvala žáky na individuální konzultace a zároveň studenty varovala, aby nespoléhali na lehčí variantu úředních maturit. „Upozorňovali jsme je i na to, že učitelé budou přísní, ale objektivní, avšak v žádném případě shovívaví,“ dodala Dobešová.

„Je to k jejich prospěchu. Jestli je má v životě potkat něco dobrého, pak to bude to, když o nich nebude nikdo říkat, že jsou to jen covidoví maturanti, ale bude je vnímat jako každého jiné,“ uzavřela.