Tudy totiž vede takřka každodenní trasa studentů benešovské zemědělky na odborné praxe na školní statek.

„Už v červnu letošního roku byli všichni žáci i jejich rodiče poučeni o tom, že na praxe nesmí chodit pěšky, ale kvůli bezpečnosti se musí přepravovat městskou hromadnou dopravou," upozornila ředitelka školy Ivana Dobešová s tím, že pokud se jedná a takzvané rozvrhové praxe, škola dopravuje žáky na školní statek mikrobusem, v případě, že jde o individuální praxe, kterých se účastní většinou do pěti žáků, musí využít k přepravě výhradně MHD.

„Ale pokud říkáte, že jste viděla naše žáky jít pěšky, domluvím se s kolegy, znovu studenty poučíme, opět jim necháme podepsat, že byli seznámeni s tím, že nesmí chodit na školní statek pěšky, a raději i jednoho žáka budeme minimálně po dobu objížďky na praxi vozit autem," slíbila Ivana Dobešová, která se dokonce domluvila s provozovatelem benešovské MHD na úpravě jízdního řádu tak, aby se žáci dostali bez problémů jak na začátek praxe, tak poté zpět do školy. 

Přestože podle slov poslankyně a ředitelky benešovské zemědělky Ivany Dobešové nenese škola v době přesunu ze školy z Benešova na školní statek v Pomněnicích za studenty zodpovědnost, hledá další kroky ke zvýšení jejich bezpečnosti. Jedním z nich je snaha statutárního zástupce Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy Benešov, zástupce pro celoživotní vzdělávání a odborné předměty Jiřího Adama zajistit výstavbu cesty podél ovocné školky, po které by se studenti dostávali bezpečně na praxe.

To vidí ředitelka školy jako jedno z ideálních řešení, nicméně si uvědomuje, že realizace tohoto projektu je dlouhodobá záležitost.

„Úplně nejlepší by bylo po dobu objížďky zrušit praxe. Ale to samozřejmě vzhledem k výukovému plánu není možné. Proto, jak už jsem řekla, žáky opět důrazně upozorníme na to, že musí na praxe jezdit MHD, nikoliv chodit pěšky, a to jak přes přeložku, tak kolem zahrádkářské kolonie, zvýšíme kontroly, jestli nařízení skutečně dodržují, a i jednotlivce budeme na praxe dopravovat autem," zrekapitulovala celou situaci Ivana Dobešová.