Největšího svátku s dlouholetou tradicí, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost.

„Abychom se mohli i my zapojit do této akce ukončila naše škola vyučování dřív, než bylo v rozvrzích jednotlivých tříd. Žáci vyměnili učební pomůcky za košťata, hrábě, lopaty, pilky a nůžky na keře. Spolu s vyučujícími a některými zaměstnanci školy navlékli rukavice, vzali kolečka a v několika partách se vrhli na úklid okolí školy a jejího areálu," uvedla Jana Fialová, ředitelka ISŠT Benešov s tím, že kontejner, který přistavily benešovské technické služby, byl za necelé dvě hodiny naprosto plný.

„Všem bych chtěla za dobře vykonanou práci velice poděkovat," dodala ředitelka školy.

Jak uvádí webové stránky Dne Země, historie tohoto svátku se začala psát roku 1970 v USA, kdy senátor Gaylord Nelson pověřil studenta Harvardovy univerzity Denise Hayesa organizací série protestních setkání a výukových programů týkajících se životního prostředí s cílem podpořit toto hnutí po celých Spojených státech. V následujících letech se iniciativa Dne Země postupně šířila také do zahraničí.

V roce 1990 byl Denis Hayes opět požádán o zorganizování kampaně za životní prostředí, tentokrát na globální úrovni. Na celém světě se podařilo zmobilizovat asi dvě stě miliónů lidí ve 141 zemích. Akce vedla k nastartovaní iniciativ zaměřených na recyklaci a také pomohla připravit světové veřejné mínění na Summit Země v Riu de Janeiru, organizovaný o dva roky později pod hlavičkou Organizace spojených národů.

Dvaadvacátý duben tak lze považovat za výročí vzniku moderního environmentálního (týkající se životního prostředí) hnutí.