Už z názvu je patrné, že se studenti zabývali lidmi, z nichž některé dokonce sami pamatují.

Patří k nim například právník Emil Hácha, prezident pomnichovského Československa, generál Ludvík Svoboda, prezident ČSSR na konci období takzvaného Pražského jara a v době tuhé normalizace po okupaci vlasti vojsky Varšavské smlouvy, zpěvák Karel Gott nebo „kůl v plotě“, generální tajemník KSČ Miloš Jakeš.

„Slavnostní ceremoniál se konal i za přítomnosti benešovského místostarosty Jakuba Hostka v obřadní síni městského úřadu. Tam se studenti za doprovodu organizační garantky Jany Mutlové a přednášejícího Michala Macháčka dostavili ihned po skončení poslední přednášky,“ potvrdila Aneta Barešová z Odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Benešov.

Vedoucí tohoto odboru Ivana Kárová poblahopřála všem úspěšným absolventům a vyzdvihla jejich úsilí při vzdělávání.

„Studenti pak obdrželi vedle osvědčení a květin také čokoládu,“ dodala Aneta Barešová.

Studium v rámci Akademie třetího věku zajišťuje Vzdělávací institut Středočeského kraje ve spolupráci s městem Benešovem. Další jednosemestrální studium se bude konat ve druhé polovině roku a bude se věnovat stejnému tématu jako semestr jarní, tedy dalším tuzemským osobnostem 20. století.