Pro rok 2009 struhařovští plánují dokončit třetí etapu výstavby kanalizace. Bohužel se jim nepodařilo získat dotace z Programu obnovy venkova. Tato akce je rozpočtována asi na milion a půl korun.
„Dále se pokusíme u Fondu životního prostředí Středočeského kraje získat dotační titul na kalovou koncovku, aby byl dokončen celý čistírenský cyklus v obci,“ uvedl starosta Struhařova Libor Matoušek.
„Na kraji je teď taková složitá situace. Nejsou vyhlášené žádné podpůrné granty a vlastně nikdo neví, co bude,“ dodal Libor Matoušek.
První etapa byla rozdělena na část čističky odpadních vod a kanalizační řady v celkové hodnotě skoro osmnácti milionů korun. Ta byla dokončena na konci roku 2007. „Na únor bylo naplánované spuštění zkušebního provozu čističky odpadních vod, ale vzhledem k velkým mrazům se započalo s napouštěním vody do čističky až začátkem března 2008.
Z počátku dubna 2008 Struhařov požádal o dotaci ve výši pěti milionů korun Fond životního prostředí Středočeského kraje. Spoluúčast obce činila milion šest set sedmdesát tisíc korun. V červnu přišla pozitivní zpráva o poskytnutí této dotace s termínem použití do konce roku 2008.
V dubnu se ve Struhařově budovaly hlavně přípojky pro občany a samotná druhá etapa se rozběhla v květnu. „Na začátku nic nenasvědčovalo nějakým potížím. Ale Struhařov je známý jako území na skále a to se zanedlouho potvrdilo. Během července a srpna se nedařilo vzhledem k tvrdosti hornin plnit předpokládaný harmonogram prací a ty se dostaly do skluzu,“ uvedl Matoušek.
Naštěstí pro obyvatele Struhařova v září a říjnu panovalo velmi pěkné počasí, takže se podařilo manko dotáhnout.