„Výročí oslavíme 19. října, při našem tradičním posvícení,“ potvrdil starosta obce Miloš Jelínek s tím, že v ten den se vůbec poprvé ve Střezimíři sejdou i rodáci.

V Česku není mnoho sídel, která mají tak dlouhou historii. Ta se ve Střezimíři, obci na pomezí Benešovska, Příbramska a Táborka, začala psát už na začátku 13. století.

„Dokládá to dokument, v němž král Přemysl Otakar I. postoupil dědinu Bojenice milevskému klášteru. Jako svědek se na ni podepsal Předslav ze Střezimíře,“ vysvětlil starosta. „Jiné oficiální dokumenty, které by se vztahovaly ke vzniku naší obce, nejsou známé. Proto je pro nás rok 1219 rokem tak významným a hrdě se k němu hlásíme,“ řekl.

I když detailní program zatím organizátoři oslav nezveřejnili, jasné je, že se na něm budou podílet všechny obecní spolky - hasiči, myslivci, "Babinec", Železnice Česká Sibiř, ale také jednotliví dobrovolníci a zajímaví hosté. Jisté také je, že se při něm budou bavit mladí i ti dříve narození.

„K naší "osmistovce" je už nyní k mání speciální výroční turistická známka. Na samotný sraz rodáků a hlavní oslavu pak připravíme ještě nějaké další tištěné materiály o historii naší obce. Už teď se těšíme na společné sdílení dobré nálady a pocitů hrdé sounáležitosti,“ dodal střezimířský starosta Miloš Jelínek.