Za 11 let této činnosti tak před koly automobilů ochránili bezmála neuvěřitelných 80 tisíc žab a čolků.

„V místech křížení jarních migračních tras obojživelníků s frekventovanými silnicemi bývá každoročně auty usmrceno na tisíce obojživelníků. Proto jsme vytypované nebezpečné úseky začali po dobu jejich jarního tahu zabezpečovat," popsal Stanislav Němec, vedoucí vlašimské zvířecí záchranné stanice s tím, že za jedenáct let této činnosti pomohli bezpečně doputovat k místu rozmnožování úctyhodným 79 624 obojživelníkům.

„Nejprve jsme zábrany stavěli na pěti lokalitách, u Trhového Štěpánova, u Šternova, Horky u Zruče, Tehova a u zámku Kačina. Postupně jsme pak začali obojživelníky tímto způsobem chránit na dalších třech místech, a to u Mokré Lhoty a rybníků Propast a Hruškov," vyjmenoval zabezpečované úseky Stanislav Němec.

Až 95 procent přenášených obojživelníků jsou ropuchy obecné. Mobilní zábrany pomáhají chránit dále skokany, čolky, vzácné kuňky, blatnice a další druhy obojživelníků. Délka tahu, počty přenesených žab a také doba migrace se přitom každoročně více či méně liší v závislosti na počasí, průběhu zimy a dalších faktorech.

„V letošním roce jsme zábrany stavěli již od 7. března, což je zhruba o deset dní dříve, než minulý rok. V předchozích letech se začínalo stavět až okolo 20. března nebo i déle. Průběh tahu byl celkově pozvolný s více vrcholy. Na většině lokalit se přeneslo více jedinců, než minulý rok. Pouze na jedné jsme zaznamenali mírný pokles. Bourání sítí probíhalo v půli dubna, " dodává mladý ochranář.

Nejen při jarní migraci ale ošetřovatelé vlašimské Záchranné stanice pro živočichy obojživelníkům pomáhají. Provádějí také například transfery pulců z vysychajících tůní, pečují občas o obojživelníky nalezené ve sklepích rekonstruovaných domů v průběhu zimy. Celkem tak vlašimští ochránci za dvacet let své činnosti transferovali ještě mnohem více žab, než kolik se výše uvádí. A to až o několik desítek tisíc.

„Jen zlomek obojživelníků by se nám podařilo chránit, kdyby nebylo zodpovědné, dlouholeté nezištné pomoci dobrovolníků a praktikantů. Těm patří největší dík," váží si dobré spolupráce vedoucí vlašimské záchranné stanice a dodal, že je spousta míst, kde by bylo třeba obojživelníky chránit. Bez pomoci místních obyvatel, to ale není možné.

Záchranná stanice pro živočichy Českého svazu ochránců přírody Vlašim byla založena roku 1994. Letos tedy slaví dvacáté výročí. Stavět síťové zábrany podél silnic a přenášet zachycené migrující žáby a čolky však vlašimští ochránci začali až o devět let později.

MICHALA JAKUBŮV