Právě proto se z kantorů stávají také přímluvci u těch, kteří mohou škole poskytnout nějaký benefit. „Oslovujeme rodičovskou veřejnost a čas od času nějakého sponzora seženeme,“ potvrdil ředitel Gymnázia Benešov Roman Hronek. „Většinou se nám podaří získat finanční dary a směřujeme je na rozvoj zázemí pro žáky,“ řekl. Sponzorské dary pomáhají také Obchodní akademii Vlašim. Podle jejího ředitele Jiřího Tůmy tuto záležitost tam řeší zapsaný spolek Unie rodičů, který funguje vedle školy a vytvořili ho sami rodiče žáků.

„Se sponzoringem je trochu problém, protože na něj existuje krajská směrnice. Ta nařizuje v případě většího sponzorství schválení radou kraje. Menší částky schvaluji já. Obecně ale sponzoring řeším přes Unii rodičů. Dary používáme je na akce, které bychom jinak museli financovat z rozpočtu školy. Například na maturitní ples dostáváme pro tombolu také sponzorské věcné dary,“ vysvětlil Jiří Tůma.

V soutěži Lipová ratolest letos studenti benešovské zemědělky obsadili druhé místo:

Čtrnáctý ročník soutěže mladých zahradníků Lipová ratolest v Benešově. | Video: Zdeněk Kellner

Sponzoři, kteří podporují Vyšší odbornou školu a Střední zemědělskou školu Benešov, jsou podle ředitelky Ivany Dobešové většinou velmi adresní. „Bývají to především rodiče našich žáků,“ uvedla. „Tak například mají přístup k laboratorní technice, a proto nám jí pomáhají vybavit naší školu,“ uvedla. Finanční dary škola získává například i od zemědělských podniků, kde žáci VOŠ a SZeŠ v rámci praxe pracují. Už třetím rokem získala zemědělka od jedné z českých společností dar ve výši kolem jednoho tisíce euro. Peníze byly určeny na podporu rozvoje oboru veterinářství a škola je přesně tak využila, pořídila si za ně laboratorní světlo do vyšetřovny.

Pouze na darech ale školská instituce svou ekonomiku postavenou nemá. „Naše škola spíš hledá mimonárokové zdroje v projektech,“ připomněla Ivana Dobešová. VOŠ a SzeŠ tak pomáhají projekty s nákupem učebních pomůcek. V rámci center odborné přípravy do Benešova ale doputovalo několik let po sobě také 1,8 milionu korun z Ministerstva zemědělství a škola využívá i možností podpory z Integrovaného regionálního operačního programu, tedy dotací z fondů Evropské unie.