Vlašimská průmyslovka plánuje zahraniční stáže pro žáky i pedagogy. Partnery projektu jsou školy ve Slovinsku, Španělsku, Irsku, na Maltě a v Rakousku. Cílem je rozvoj odborných, jazykových a sociálních kompetencí prostřednictvím krátkodobých a dlouhodobých vzdělávacích výjezdů, kurzů a školení. Projekt je plánovaný téměř na 1,5 roku a předpokládané náklady jsou více než 2 miliony korun.

„Spolupráce v rámci programu Erasmus+ je léty prověřená a my ji za Středočeský kraj rádi podpoříme. Na jaře jsme už schválili předfinancování 21 projektů ve výši 9,7 milionu korun. Pro žáky i učitele jde vždy o obohacující projekty, při kterých získávají nejen jazykové kompetence, ale současně mají možnost poznat jiný styl výuky, učí se týmové spolupráci v mezinárodním kolektivu, poznají zvyky jiné země a navazují přátelství, které mnohdy přetrvává roky,“ uvedl krajský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha.

Realizace projektu je vždy plně hrazena z poskytnutého grantu, ale platbu ve výši 20 % z celkových způsobilých výdajů projektu (tzv. zádržné) obdrží školy od poskytovatele grantu až po schválení závěrečné zprávy a celkového vyúčtování projektu. Školy proto musí mít zajištěny finanční prostředky na předfinancování těchto projektů. Nejpozději 6 měsíců po ukončení projektu je vrátí zpět svému zřizovateli, Středočeskému kraji.