„Opravu nebylo možné rozfázovat a bylo potřeba ji udělat nejednou. Celá konstrukce byla natolik shnilá, že ležela na klenbě kostela,“ připomněl Pavel Polák, majitel příbramské firmy, která střechu kostela opravuje.

Místo nosných zdí se celou vahou o klenbu opírala také věžička. Tlaky, které masivní dřevěná oplechovaná konstrukce dlouhodobě způsobovala, se pak nerozkládaly do nosných zdí. Na ně naopak ještě více tlačila namáhaná klenba a to přivodilo rozpraskání nosných zdí. Samotnou věžičku přitom nebylo možné bez zvýšení nákladů sejmout a po opravě ji na místo vrátit. Proto ji dělníci vyzdvihli a vyměnili její shnilé dřevěné prvky za nové.

„Heverování se podařilo za pomocí závitových tyčí, na kterých je nyní věžička částečně zavěšená a částečně podepřená,“ vysvětlil Pavel Polák.

Dřevěná konstrukce je nyní kompletní a střechu kostela ozdobí nové pálené bobrovky z Blížejova. Ty jsou podle Pavla Poláka hodně kvalitní, protože byly vyráběné z válcované, tedy výborně zhutněné a kompaktní keramické hlíny. „Bohužel tato cihelna loni skončila a budou se sem vozit méně kvalitní bobrovky z Rakouska a Německa,“ poznamenal odborník.

Na opravu kostela loni přispělo také město Benešov částkou 1,5 milionu korun. Jak potvrdil benešovský místostarosta Roman Tichovský, pro letošek církev požádala o dar ve výši 1,3 milionu korun z grantového fondu města.

„O jeho přidělení rozhodne na základě projednání kulturní komisí zastupitelstvo,“ uvedl Roman Tichovský.

Benešovský farář Marcel Timko pak připomněl, že oprava římskokatolického barokního kostela sv. Anny začala už v roce 2019 v jeho interiéru a teprve loni se práce přesunuly na střechu.

„Město nám ale pomohlo velkými dary už v roce 2016, kdy věnovalo pětadevadesát tisíc na vyčištění krovu, abychom zjistili, v jakém stavu konstrukce je,“ uvedl farář s tím, že Benešov přispěl i čtvrtmilionem na vyhotovení projektové dokumentace oprav.

„Naše farnost společně s Arcibiskupstvím pražským loni při opravě kostela proinvestovala jeden a půl milionu korun a letos to bude 1,7 milionu korun. Pokud by nám město nemohlo pomoci, museli bychom sehnat zhruba tři miliony korun,“ řekl Marcel Timko.

Upozornil ale, že střechou oprava a údržba sv. Anny zdaleka nekončí. Potřeba je vyměnit elektroinstalaci, která na několika místech vyhořela a farnost plánuje i opravu schodiště. Po něm se pak do kostela bude vstupovat dnes nepoužívaným hlavním vchodem. Kompletní oprava ale čeká také fasádu.