Stěhování z nynějšího areálu (kde se ústavní péči věnují už od šedesátých let minulého století) do nových prostor je nezbytné vzhledem k soudně potvrzenému navrácenému majetku původním vlastníkům. Změna se intenzivně připravuje již od ledna roku 2015 – a nyní přichází rozhodující fáze: stavební úpravy někdejší dětské léčebny, kdy se změny vyprojektované na papíře stanou skutečností.

V zdravém prostředí poblíž Sázavy se na adrese Choderady 124 zrodí moderní komunitní centrum specializované na poskytování zdravotních a sociálních služeb rodinám pečujícím o děti s postižením, které se vžitými představami o prostředí kojeneckých ústavů či „děcáků“ nemá nic společného. Nemá jít o „dětský domov“, ale o zařízení s atmosférou domova skutečného, v maximální míře otevřeného rodičům dětí – byť ani v novém prostředí nebude chybět tým zdravotních sester, vychovatelek, fyzioterapeutek, speciálních pedagožek či třeba herní terapeut; pokračovat bude i spolupráce s neziskovými organizacemi, která se ve Strančicích osvědčuje.