Ten zastupitel byl na mě hrubý, potrestejte ho!
Takovou stížnost může na radnici v Benešově podat kdokoliv. Donedávna však bez jakéhokoliv dopadu na kritizovanou osobu.
Teď se karta obrátila. Stížnostmi na komunální politiky se už radnice zabývat bude.

Celou kauzu nastartoval loni Petr Pohůnek ze Šternova. Muž původně řešil spor s Filipem Sternbergem, synem majitele hradu Český Šternberk, Zdeňkem. Případ se dostal před benešovskou přestupkovou komisi, ale její rozhodnutí se stěžovateli zdálo podjaté. Proto zvolil osobní ústní stížnost na starostu Benešova. Ten ho nakonec nechal z kanceláře vyvést strážníky a spor ukončily až žaloby a rozsudek.

„Pan Pohůnek si stěžuje na kdekoho. Stížnosti, které směřují na mě či místostarostu Jaroslava Durase, jsme proto chtěli vyřešit v radě. Kvůli neustávajícím stížnostem jsme ale o případu informovali také kraj,“ uvedl starosta Petr Kouba.

Ve Zborovské ulici, si ale s problémem Benešova nechtěli nic začínat. Doporučili však, aby si potíže město vyřešilo samo. Jak? Podobně, jako řeší činnost úředníků prostřednictvím kontrolního výboru. Postup by měla upravovat vyhláška, která by tomuto orgánu umožňovala projednávat a řešit stížnosti na samotné zastupitele.

„Pokud si někdo stěžuje na mě, kdo by měl stížnost projednávat? Tajemnice je má podřízená, na kraji žádného nadřízeného nemám. Takového mám snad jen na ministerstvu vnitra. Ale je to pouze fiktivní nadřízený,“ vysvětluje Kouba.

Nově tak může chování zastupitelů prověřovat kontrolní výbor. Ten může navrhnout i následná opatření. Udělení důtky nebo například pozastavení části odměn. Stále to však bude jen návrh a ten musí schválit zastupitelstvo.