Koncem listopadu loňského roku byl po tříleté odstávce mostu spojené se sháněním finančních prostředků odstraněn původní sto let starý železný most. Na jeho místo stavební firma položila pět kusů třicetimetrových železobetonových nosníků, které jsou základem pro budoucí zprůchodnění komunikace na Palackého náměstí.
„Dokončení stavby máme zajištěno schválením úvěru, spolufinancování a jeho jištění je podmínkou každé státní dotace,“ uvedl před časem místostarosta MěÚ Vlašim Karel Kroupa.
K dalším investičním akcím, které stojí před vedením radnice je dokončení rekonstrukce nádvoří polikliniky. Obyvatelé Vlašimi by se mohli ještě letos dočkat také zahájení prací na rekonstrukci ulice Jana Masaryka.
Častým předmětem investic jsou vlašimská sportoviště. Teď chce radnice vylepšit dopravní obslužnost některých z nich. „Z tohoto důvodu jsme nechali zpracovat projekt, který řeší sjezd ke sportovnímu areálu Na lukách přímo z přeložky. Současné řešení není zcela vyhovující, protože k často využívanému sportovnímu areálu vede přístupová komunikace v těsné blízkosti Základní školy Sídliště,“ upřesnil starosta Vlašimi Luděk Jeništa.
Kritickým dopravním místem pro řidiče projíždějící Vlašimí je vyústění silnice č. 112 od Benešova a její napojení na komunikaci přivádějící dopravu od dálnice D1. V dopravních špičkách je křižovatka také vzhledem k hypermarketu Discount Plus v její těsné blízkosti průjezdná jen s obtížemi. Jedním z možných řešení dopravní situace této křižovatky je vybudování kruhového objezdu. Ten by měl zlepšit plynulost a bezpečnost dopravy ve Vlašimi. „Projekt křižovatky U Kozla jsme již zadali zhotoviteli k vypracování. Máme vyjádření krajského úřadu a o možnostech výstavby budeme jednat při řešení rekonstrukce části silnice mezi Vlašimí a Benešovem,“ říká Luděk Jeništa a upozorňuje na fakt, že tato komunikace včetně křižovatky je v majetku Středočeského kraje.
Nezanedbatelnou investicí, před kterou stojí vedení města je zlepšení vodohospodářské infrastruktury, včetně rekonstrukce vodovodů a kanalizační sítě a rekonstrukce centrálního zásobování teplem. Ta je nyní po dokončení dokumentační prací ve fázi energetického auditu. Zbývá ještě na finančně náročný projekt sehnat potřebné finanční prostředky. „S tímto projektem půjdeme do soutěže o evropské peníze,“ doplnil vlašimský starosta.

KAREL CHLUMEC