Tělocvičnu začalo město budovat vloni v létě. Do dubna by mělo být hotovo. Jenže, nebude. „Přestože stavba pokračovala podle harmonogramu, její dokončení se opozdí o měsíc, možná dva,“ přiznal místostarosta. „Během stavba se vyskytlo vyšší radonové riziko. Musíme proto zajistit lepší protiradonová opatření,“ řekl místostarosta.

Samotný posun termínu dokončení stavby tělocvičny nesouvisí s potížemi s krčkem, i když i ty se do budování nového sportovního zázemí školy, promítnou.

Obě samostatné stavby jsou totiž doslova vedle sebe. A ve chvíli, kdy Týnec vypověděl smlouvu zhotoviteli krčku, přerušil tím také další související práce. „V okamžiku, kdy není dokončen spojovací krček, chybí příjezdová komunikace k tělocvičně,“ potvrdil místostarosta.

Ona příjezdová komunikace je totiž chodník procházející mezi MŠ a ZŠ a přilehlým sídlištěm. Komunikace spojuje ulice K Zeleným Vratům s centrální částí sídliště. Problém podle komunálního politika tkví v tom, že s dostavbou krčku měl být rekonstruován i chodník, který rozjezdila těžká stavební technika.

Budeme kvůli tomu muset skloubit dostavbu krčku s dokončováním tělocvičny,“ přiznal Bedřich Pešan a připomněl ještě, že do konce února by měly práce skončit alespoň v kryté chodbě se šatnami propojující severní pavilon s původní tělocvičnou.

Město Týnec kdysi uvažovalo o velkorysé stavbě městské haly. Později ze záměru vykrystalizovala kvůlůi nedostatku peněz „jen“ tělocvična. Skutečně špičkové parametry tak bude nyní mít alespoň podlaha šetrná ke kloubům sportovců.

Je montovaná a její cena je i tak poměrně vysoká – 40,4 milionu korun. Naštěstí na dílo čerpá město podporu. „Nyní schválena dotace na všechny stavební objekty, mimo demolic a vedlejších rozpočtových nákladů, je v rámci smlouvy o dílo i dodatků ve výši téměř 29,3 milionu korun,“ potvrdila Martina Höhnová, koordinátorka projektu Zdravé město.

Podle Bedřicha Pešana budou stavby u týnecké základní školy, tedy jak krček, tak tělocvična hotové už před velkými prázdninami, jejich využívání má však odstartovat o něco později. „Všechno chceme zprovoznit najednou, od nového školního roku,“ dodal místostarosta.