Malý sál v přízemí historické budovy umístěný pod krásně restaurovanou kaplí sv. Prokopa využívanou jako aula při školních a kulturních akcích, dost možná nestačil ani studentům, kteří na gymnáziu studovali hned po jeho slavnostním otevření, na konci roku 1907. A současným požadavkům nevyhovuje už vůbec.

Proto se, s výstavbou nových tělocvičen ve městě, studenti gymnázia na hodiny cvičení, spíš ale výjimečně, přesouvají i tam. I největší tělocvičny v Benešově při ZŠ Jiráskova a ZŠ Dukelská, jsou totiž dlouho dopředu obsazené. Školami i sportovními kluby. A tak se gymnazisté často vydávají na tělocvičné dvouhodinovky do přírody. Třeba do Konopiště.

Tento nenormální stav by se už poměrně brzy měl změnit. Středočeský kraj, zřizovatel školy, chystá výstavbu nové, velké a moderní gymnazijní tělocvičny. Vyroste na dvoře školy. Ten nyní využívají jen kantoři k parkování svých aut.

O nové sportovní hale gymnázia se v Benešově hovoří poměrně dlouho. Ale nyní, jak sdělila Helena Frintová z kanceláře středočeské hejtmanky, se tuhle chybějící nutnost, snad konečně podaří postavit.

„Na tuto investiční akci je zpracována projektová dokumentace a nyní se zpracovává výběrové řízení na zhotovitele stavby,“ odpověděla Helena Frintová na dotaz Benešovského deníku 3. prosince.

Přihlášky do výběrového řízení zájemci o tuto zakázku ve výši téměř 65,5 milionu korun, doručovali do pražské Zborovské ulice, do 28. listopadu. Kdy Středočeský kraj nabídky vyhodnotí a které firmě dá přednost, není v tuto chvíli rozhodnuto. Přesto je vysoce pravděpodobné, že už na jaře příštího roku, by se mohlo začít stavět.

Mohlo to ale být i dříve. Už v listopadu 2016 informoval starosta Petr Hostek, že se tělocvična začne stavět v následujícím roce, aby byla otevřena v roce 2018. To se ale nestalo. „Projekt určitě nevznikne v takovém megalomanském měřítku, jak se o něm přemýšlelo před lety,“ tvrdil tehdy Hostek na tiskovce radnice.

Jak megalomanský projekt byl, není úplně jasné. Jisté je, že z tohoto prohlášení a následných kroků vedoucích k redukci některých parametrů sportovní haly vyplývá, že se na financování nové tělocvičny, Benešov podílet nebude. Celou částku tak uhradí kraj ze svého.

„Kdyby se v tělocvičně daly provozovat i jiné sporty, než ty školní, přispěli bychom na stavbu samozřejmě také. Školní sporty ale mají jiné standardy a město proto tělocvičnu nevyužije. Pokud stavba jede v invencích, v jakých je nyní zpracován projekt, měla by to být jen investice kraje,“ vysvětlil současný starosta Benešova Jaroslav Hlavnička.

Stavba nutná pro další rozvoj středoškolské instituce, s sebou přinese také dočasný diskomfort kantorů i žáků. Staveniště totiž zabere celý vnitroblok školy. Navíc, těžká stavební technika bude na staveniště přijíždět místy, kudy do šaten běžně přicházejí studenti.

„Stavba nám přinese komplikace nejen s příchodem do školy, ale také s příchodem na naše venkovní hřiště, na které se chodí právě přes dvůr, kde bude staveniště,“ potvrdil očekávatelnou situaci ředitel benešovské střední školy Romana Hronek. „Pak se dá také předpokládat, že na stavbě bude hluk a prach. Naštěstí máme učebny obrácené do dvora, jen v podkroví a ty mají střešní okna,“ dodal ředitel.

Aby nedošlo ke kolizi stavebníků a jejich strojů se studenty, budou mladí lidé do šaten přicházet brankou sloužící nyní k příchodu z ulice do staré gymnazijní tělocvičny. Prostor přístupu na stavbu a do šaten v přízemí, bude navíc oddělený. Pro studenty vznikne jakýsi bezpečný koridor. Dá se ale také předpokládat, a bylo by to kvůli bezpečnosti dětí i žádoucí, aby dodavatel v době před osmou hodinou, kdy ke škole míří od nádraží davy mladých lidí, omezil příjezdy stavební techniky na staveniště.

A kdy že by žáci poprvé mohli využít novou tělocvičnu? „Předpokládáme, že by do užívání mohla být předána na podzim 2020,“ dodala Helena Frintová z kanceláře středočeské hejtmanky.