O problematice této akce hovořil při tiskovce města jeho starosta Petr Hostek, který mimo jiného připomněl, že škola funguje v naprosto nevyhovujících podmínkách. Současně také zmínil, že v této záležitosti očekával ze strany vedení školy větší aktivitu. „Ta není na takové úrovni, na jaké bych ji očekával,“ řekl s tím, že by ředitelka měla více spolupracovat s městem na urychlení řešení. „Být na místě ředitelky, byl bych velmi aktivní, aby mí žáci měli podmínky co možná nejlepší a nebyli v té hrůze, v jaké jsou v objektu Katušky,“ uvedl starosta.

Otázka směřující k této výtce ředitelku školy Ludmilu Královou zaskočila. „Netuším, co si pod tím mám představit, jak víc bych měla být v součinnosti s městem,“ uvedla vedoucí kantorka. „Podílela jsem se na přepracování projektu tak, aby zařízení více vyhovovalo účelu, jemuž by mělo sloužit, tedy dětem se středně těžkým, těžkým a kombinovaným postižením,“ připomněla ředitelka s tím, že už o to, aby se děti dostaly do důstojných prostor v nové škole, bojuje dlouho.

Jak starosta při tiskovce také uvedl, město nyní uvažuje o tom, že by část nákladů na vznik nového školského zařízení získalo z dotace Ministerstva životního prostředí. Jenže dotace tohoto programového období jsou pouze na rekonstrukce a novostavby MŠ. Na základní školy mohou zřizovatelé žádat jen o peníze na menší rekonstrukce a projekty podporující inkluzi. „Praktická škola Hodějovského, která se specializuje na výuku dětí s mírným tělesným, či psychickým handicapem do žádné z těchto dotačních možností nespadá,“ tvrdí Helena Kaňková, vedoucí Odbor rozvoje města a správy majetku MěÚ Benešov.

Podle úřednice podpora, kterou nabízí Operační program Životní prostředí, je určena pouze na zateplení a výměnu oken u původního objektu. „Pokud bychom z celkového rozpočtu vyjmuli pouze původní objekt a části, které je možné z dotace proplatit, stává se dotace pro město nevýhodnou,“ upozornila Helena Kaňková.

Počáteční náklady na zpracování povinných dokumentů pro žádost o dotaci a následné náklady spojené s udržitelností projektu by se přiblížily, či dokonce vyrovnaly částce, o kterou by mohlo město žádat. „Vedení města proto příští týden doporučím, aby se do žádosti o dotace na tento objekt, nepouštělo,“ dodala Helena Kaňková.

Projekt v hodnotě téměř 50 milionů korun má už stavebního povolení a v přípravě zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku. Už v červnu by mělo město znát mít i zhotovitele stavby a pak už to nepotrvá dlouho a začne se skutečně stavět.